Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje len ambulantné služby. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami alebo prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia odporúča pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár. 

Súčasťou odporučenia má byť ukončený alebo priebežný diagnostický vzorec, informácia o doterajšom priebehu liečby ako i rámcový predpis liečebného rehabilitačného postupu. Pacienti ostávajú v starostlivosti svojho ošetrujúceho lekára.

U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu rehabilitačných úkonov určuje príslušný ošetrujúci lekár na žiadanke o poskytovaní liečebnej rehabilitácie a fyzikálnej terapie alebo lekár FRO ako konziliár. Pacienti schopní chôdze dochádzajú na procedúry na FRO.

Liečebné možnosti/Výkony

Lôžkovým pacientom poskytujeme prevažne individuálnu liečebnú telesnú výchovu.

U ambulantných pacientov je v rámci rehabilitácie podávaná elektroliečba (DDP, IP, MT, UZ, KVD, ionoforéza), svetloliečba (Solux, Biolampa, Laser), masáže (klasická, reflexná, prístrojová), teploliečba (kenny naparovanie, parafín), vodoliečba (vírivky) a liečebná telesná výchova - individuálna i skupinová. Ide prevažne o ochorenia pohybového aparátu dospelých i detí.

Na neurologickom oddelení sú pre rehabilitáciu vyčlenené dve miestnosti, so základným prístrojovým vybavením, liečbu zaisťuje jedna fyzioterapeutka a jeden masér.

Detskej rehabilitácii sa venuje špeciálne vyškolená fyzioterapeutka, ktorá má svoje pracovné priestory v pavilóne A, a zastrešuje ako ambulantných detských pacientov, tak aj ležiacich, novorodencov a nedonosencov.

Pracovná doba oddelenia

Pondelok
7:00 – 16:00
Utorok
7:00 – 16:00
Streda
7:00 – 16:00
Štvrtok
7:00 – 16:00
Piatok
7:00 – 16:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na  FRO  poskytujeme ambulantné  služby  počas  pracovných dní  v  týždni v pracovnom čase od 7:00 – 16:00 hod.

V sobotu je zabezpečená služba jednou fyzioterapeutkou v pracovnom čase od 7:30 -13:30 hod. Počas služby je rehabilitácia poskytovaná akútnym prípadom.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie je umiestnené v suteréne chirurgického pavilónu.

Telefonický kontakt

Evidencia pacientov
047/5612 383
Primár, MUDr. Dana Miri
047/5612 385
Vedúci fyzioterapeut, Mgr. Andrea Balážová
047/5612 383