Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie liečby dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom v spádovej oblasti Rimavská Sobota, Tornaľa, Lučenec.

Oddelenie dlhodobo chorých má 30 lôžok, a je rozdelené na časť pre mužov a časť pre ženy. Na oddelenie dlhodobo chorých sa prijímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, prekladom z iného oddelenia našej nemocnice, alebo na základe poukazu od praktického alebo odborného lekára po schválení zdravotnou poisťovňou.

Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta a vnútornými normami oddelenia, v priemere trvá 21 dní. Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie poskytuje odbornú liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje náročnú diagnostiku a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou. Liečba pacientov na oddelení dlhodobo chorých zahŕňa komplexnú diagnostiku, liečbu, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitačnú starostlivosť.

Najčastejšími diagnózami prijímaných pacientov sú cievne príhody s pridruženými komplikáciami, malígne ochorenia, chronické kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, poúrazové a postoperačné stavy, následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami.

Návštevné hodiny

Pondelok
15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
13:00 – 15:00
Nedeľa
13:00 – 15:00


Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, ...).

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Oddelenie dlhodobo chorých
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy Chirurgického pavilónu nemocnice (E pavilón).

Telefonický kontakt

Primár MUDr. Egon Lenner
047/ 56 12 354
Vedúca sestra Gabriela Oláhová
047/ 56 12 356
Oddelenie muži
047/ 56 12 403
Oddelenie ženy
047/ 56 12 317