Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Detská nefrologická ambulancia

Detská nefrologická ambulancia poskytuje liečebno preventívnu starostlivosť deťom s ochoreniami obličiek a močových ciest vo veku od 0 do 19 rokov. Zmeny vzniknuté v detskom veku bez včasného a cieleného liečenia zvyšujú riziko chronického zlyhania obličiek v dospelosti a následne nutnosti dialyzačnej liečby so všetkými jej následkami. Ambulancia má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Liečebné možnosti/Výkony

Sledujeme deti s nasledujúcimi diagnózami - vrodené anomálie obličiek a močových ciest, zápalové ochorenia obličiek a močových ciest, autoimunitné ochorenia obličiek, abnormálne nálezy v moči ako hematúrie a proteinúrie.
V rámci prevencie chronického postihnutia obličiek v klinicky nemom štádiu sledujeme deti s diabetes mellitus a hypertenziou, deti po prekonanom akútnom zlyhaní obličiek, nádorové ochorenia obličiek a stavy po chemoterapii pre iné onkologické ochorenia.

Poskytujeme kompletnú starostlivosť deťom s pomočovaním - naša ambulancia je zaradená do siete enuretických ambulancií pôsobiacich na Slovensku.

Ambulantné hodiny

Pondelok

Utorok
7:30 – 16:00
Streda

Štvrtok

Piatok


Doplnkové informácie

Ordinačné hodiny sú každý utorok, v nasledovnom režime: V čase od 7:30 do 12:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov. V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Detská nefrologická ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu A.

Lekár:   MUDr. Jana Muránska
Sestra:  Mgr. Erika Talánová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 547