Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Detská kardiologická ambulancia

Detská kardiologická ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť deťom s ochorením srdca a ciev do veku 19 rokov. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Liečebné možnosti/Výkony

Dominantnou úlohou je starostlivosť o deti s vrodenou chybou srdca, sleduje deti po zápalových ochoreniach srdca, reumatickom postihnutí, kardiomyopatiami a pacientov s poruchami rytmu. Úzko spolupracuje s Detským kardiocentrom v Bratislave.

V poslednom období sa zameriava na diagnostiku a liečbu detí s rizikovými faktormi pre ochorenie kardiovaskulárneho systému v dospelosti – hypercholesterolémie, hypertenzie, dyslipidémie. K základným vyšetreniam patrí aj echokardiografická diagnostika. 

Ambulantné hodiny

Pondelok
13:00 – 16:00
Utorok
7:30 – 16:00
Streda
7:30 – 16:00
Štvrtok

Piatok


Doplnkové informácie

V pondelky sa v čase od 13:00 do 16:00 vykonávajú echokardiologické vyšetrenia, (len objedaní pacienti).

V utorky je režim ambulancie nasledovný: V čase od 7:30 do 14:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a konziliárne vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov. V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. V čase od 14:30 do 15:00 sa vykonávajú echokardiografické vyšetrenia a do 16:00 administratíva.

V stredy je režim ambulancie nasledovný: V čase od 7:30 do 12:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a konziliárne vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov. V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sa vykonávajú vyšetrenia objednaných pacientov a administratíva.

Echokardiografické vyšetrenia sa vykonávajú na Rádiodiagnostickom oddelení.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Detská kardiologická ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu A.

Lekár:   MUDr. Hana Poljaková
Sestra:  Marcela Kosorínová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 541