Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia radiačnej onkológie

Ambulancia radiačnej onkológie patrí do ambulantnej časti onkologického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Disponuje potrebným personálnym a materiálno technickým vybavením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia radiačnej onkológie zabezpečuje diagnostiku, ambulantnú liečbu rádioterapiou, konkomitantnú chemoterapiu, dispenzarizáciu onkologických pacientov po ukončení onkologickej liečby. Vykonáva konziliárnu činnosť v odbore radiačná onkológia.

Ambulantné hodiny

Pondelok
10:00 – 14:30
Utorok
10:00 – 14:30
Streda
10:00 – 14:30
Štvrtok
10:00 – 14:30
Piatok
10:00 – 14:30


Doplnkové informácie

V čase ordinačných hodín je vykonávaná diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia a prvovyšetrenia pacientov. Obedňajšia prestávka je od 12:30 do 13:00 hod. Ostatné dni vybavuje súrne prípady ambulancia klinickej onkológie, tel. 047/56 12 456.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Ambulancia radiačnej onkológie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí samostatnej budovy v areáli nemocnice (Šrobárova 2625), v ktorej je umiestnený Lineárny urýchľovač.

Lekár:        MUDr.Eva Mrázová, MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA
Sestry:       Pavlína Ďuricová , Martina Gregorčoková

Telefónne číslo do ambulancie:   047/ 56 12 455

Lineárny urýchľovač – ožarovňa

Pondelok
8:00 - 14:00
Utorok
8:00 - 14:00
Streda
8:00 - 14:00
Štvrtok
8:00 - 14:00
Piatok
8:00 - 14:00

Telefonický kontakt : 047/ 56 12 458

RTG ožarovňa – nenádorová terapia

Pondelok
9:30 - 11:30
Utorok

Streda
8:00 - 10:00
Štvrtok

Piatok
8:00 - 10:00

Telefonický kontakt : 047/56 12 325