Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Transfúziologické oddelenie patrí medzi oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek a poskytuje svoje služby nepretržite ostatným lôžkovým oddeleniam nemocnice. Cieľom oddelenia je zabezpečenie plnenia požiadaviek z oddelení tak, aby sa nenarušilo plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, s ohľadom na pružnosť, pohotovosť, či potrebu prednosti, vzhľadom na zdravotný stav pacienta.

Liečebné možnosti/Výkony

Nemocnica prevádzkuje transfúziologické oddelenie, ktoré obsahuje úsek darcov krvi, úsek výroby krvných prípravkov, imunohematologické laboratórium a krvný sklad. Ku transfúziologickému oddeleniu patrí aj hematologická ambulancia.

Odberový úsek zabezpečuje nábor bezpríspevkových darcov krvi, za pomoci SČK, ich evidenciu, vyšetrenie, samotný odber krvi a občerstvenie darcov krvi. Na úseku výroby a spracovania krvi sú vyrábané krvné prípravky, špeciálne produkty, plazma, vykonávané zmrazenie plazmy a krv a krvné prípravky sú skladované v sklade krvi (krvnej banke).

Vyrobené transfúzne prípravky poskytuje oddelenie pre nemocnicu  a pre odborné ambulancie ako i pre hematologickú ambulanciu.

Imunohematologické laboratórium vykonáva imunohematologické vyšetrenia odobratej krvi, virologické vyšetrenia, biochemické vyšetrenia doplnené po odbere a imunohematologické vyšetrenia krvných skupín a protilátok.

Pracovná doba oddelenia

Pondelok
7:30 – 15:00
Utorok
7:30 – 15:00
Streda
7:30 – 15:00
Štvrtok
7:30 – 15:00
Piatok
7:30 – 15:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Pokyny pre pacientov – bezpríspevkových darcov krvi (BDK)

Odberový deň je každý utorok. Každý BDK má vedený evidenčný list darcu. Po príchode na oddelenie je darcovi pridelené evidenčné číslo s ktorým absolvuje predodberové vyšetrenie. Darcovia, ktorí prešli predodberovým vyšetrením a môžu darovať krv sú usmernení do predodberovej miestnosti na dezinfekciu lakťovej jamky a kontrolu dokumentácie(evidenčný list, číslo darcu).Odber sa vykonáva v odberovej miestnosti. Po odbere sa darca zotaví, odovzdá evidenčný list a odchádza do miestnosti, kde je mu podané občerstvenie.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Hematologicko-transfuziologické oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza v samostatnej budove v areáli nemocnice (Hematologický pavilón), ktorý je umiestnený za Interným pavilónom.

Telefonický kontakt

Poverená vedením: MUDr.Mária Hanáčková
047/5612 352
Vedúci laborant Elvíra Gálová
047/5612 252
Oddelenie darcov krvi
047/5612 252