Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia je súčasťou Transfúziologického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 Hematologická ambulancia poskytuje starostlivosť pre pacientov s ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov aj onkohematologickú starostlivosť pre celú spádovú oblasť Rimavská Sobota, Hnúšťa a sčasti aj Tornaľa.

Liečebné možnosti/Výkony

Hematologická ambulancia zabezpečuje modernú diagnostiku a liečbu primárnych hematologických (krvných) ochorení, medzi ktoré patria: niektoré anémie (málokrvnosti), akútne a chronické leukémie, lymfómy, plazmocytóm, myeloproliferatívne ochorenia (polycytemia vera, esenciálna trombocytémia, chronická idiopatická myelofibróza a iné), útlmy kostnej drene, myelodysplastický syndróm, trombocytopénie, poruchy zrážania krvi, náchylnosť na trombózu (trombofilné stavy) a iné zriedkavejšie ochorenia.

Ambulantné hodiny

Pondelok
7:30 – 14:30
Utorok
7:30 – 14:30
Streda
7:30 – 14:30
Štvrtok
7:30 – 14:30
Piatok
7:30 – 14:30


Doplnkové informácie

Hematologická ambulancia pracuje v nasledovnom režime: V čase od 7:30 do 14:30 je vykonávaná diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. vykonávajú sa konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov a administratíva.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Hematologická ambulancia
ul. Fábryho 2620
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza v samostatnej budove v areáli nemocnice – v Hematologickom pavilóne, na 1. poschodí. Hematologický pavilón je umiestnený za Interným pavilónom.

Lekári:

  • MUDr. Mária Hanáčková - poverená vedením
  • MUDr. Anna Kučáková,

Sestra: Anna Kederová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 352