Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

Ambulancia FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, pracovnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia myoskeletárneho systému a kardiorehabilitáciu.

Liečebné možnosti/Výkony

Poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím manuálnej medicíny, špecializovaných metodík a fyzikálnej terapie pri funkčných vertebrogénnych poruchách, vybraných neurologických ochoreniach, chrbtice, svalov, postihnutí kĺbov končatín. Zaoberá sa edukáciou u pacientov v rámci sekundárnej prevencie srdcovo-cievnych ochorení a stanovením krátkodobých plánov pohybového režimu.

Ambulantné hodiny

Pondelok
8:00 – 15:00
Utorok

Streda
8:00 – 15:00
Štvrtok
8:00 – 15:00
Piatok
8:00 – 15:00


Doplnkové informácie

V odbornej ambulancii je okrem iného realizovaný predpis kompenzačných rehabilitačných pomôcok skupiny L pre pacientov z Rimavskej Soboty i zo spádovej oblasti - z Hnúšte a Tornale. Bezbariérový prístup pre pacientov je zabezpečený schodolezom, ktorý je k dispozícii na FRO.

Denný režim ambulancie je nasledovný:
V čase od 8:00 do 12:30hod. prebieha diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. Od 12:30 do 13:00hod. je obedňajšia prestávka. Od 13:00 do 15:00hod. prebiehajú konziliárne vyšetrenia poukázaných pacientov z oddelení nemocnice a je vykonávaná administratíva.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Fyziatricko – rehabilitačná ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia je umiestnené v suteréne chirurgického pavilónu.

Lekár:   MUDr.  Dana Miri, primár

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 385