Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambul. anestézie a intenzívnej medicíny

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice. Anestéziologická ambulancia má potrebné materiálno technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Anestéziologická ambulancia robí predoperačné anestéziologické vyšetrenia u všetkých pacientov plánovaných na operačné výkony vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote, aj u pacientov odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc resp. na vyššie pracoviská.

Ambulantné hodiny

Pondelok
8:30 – 14:00
Utorok
8:30 – 14:00
Streda
8:30 – 14:00
Štvrtok
8:30 – 14:00
Piatok
8:30 – 14:00


Doplnkové informácie

Ordinačné hodiny – možná zmena podľa potreby nemocnice. Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod. Na predoperačné vyšetrenie v anestéziologickej ambulancii je možné sa telefonicky objednať.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Anestéziologická ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí prístavby Chirurgického pavilónu nemocnice, nad Podateľňou (E pavilón), v priestoroch bývalej ORL ambulancie.

Lekár:   Mariana Kasáčová, resp. podľa rozpisu
Sestra:  podľa rozpisu

Telefonický kontakt:  047/ 56 12 461