Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

OAIM sa svojou činnosťou zaraďuje k interdisciplinárnym odborom a poskytuje anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť. Kvalifikovaný tím lekárov a sestier zabezpečuje bezbolestné vykonávanie operačných, ale aj neoperačných liečebných výkonov v súlade s najnovšími anestéziologickými postupmi. Oddelenie sa skladá z lôžkovej časti, ambulantnej časti a pracovísk anestéziológie – operačných sál pre jednotlivé operačné odbory. Anestéziologická ambulancia vykonáva predoperačné vyšetrenia.

Liečebné možnosti/Výkony

Lôžkové oddelenie má štyri resuscitačné lôžka s príslušným prístrojovým vybavením. Resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť poskytuje všetkým pacientom, u ktorých dochádza k zlyhávaniu životne dôležitých orgánových systémov a ich funkcií. Prijíma pacientov, u ktorých už k zlyhaniu životných funkcií došlo. Na oddelenie sú prijímaní pacienti po dovezení z rýchlej záchrannej služby, z urgentného príjmu a z ostatných oddelení nemocnice, prípadne z ambulancií.

Na OAIM sa pacientovi poskytuje komplexná intenzívna starostlivosť, stav pacienta je nepretržite sledovaný. Oddelenie je vybavené kompletným monitorovacím systémom, modernými ventilátormi, anestéziologickými prístrojmi na podávanie modernej anestézie.

Návštevné hodiny

Pondelok
15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
15:00 – 17:00
Nedeľa
15:00 – 17:00

Pokyny pre príbuzných hospitalizovaných pacientov

Vstup na oddelenie je povolený 1 – 2 osobám v ochranných prezuvkách a plášti, s prihliadnutím na zdravotný stav pacienta. Vstup na OAIM mimo návštevných hodín je možný výnimočne, iba s povolením lekára. Deťom sú návštevy na oddelení zakázané.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí chirurgického pavilónu nemocnice, vchod na oddelenie zo zadnej strany pavilónu (E pavilón).

Telefonický kontakt

Primár MUDr. Azizi Sharifullah
047 / 56 12 149
Vedúca sestra Jana Mikitičová
047 / 56 12 328
Oddelenie, sestry
047 / 56 12 316