Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiologické oddelenie Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota patrí medzi oddelenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Organizácia práce oddelenia sa prispôsobuje prevádzke ostatných lôžkových oddelení, s ktorými úzko spolupracuje. Oddelenie musí zabezpečiť, aby sa pružne a pohotovo vykonávali potrebné vyšetrenia a aby výsledky vyšetrení boli, pokiaľ možno k dispozícii ten istý deň, pri výkonoch zložitejších a náročnejších ihneď po ich ukončení.

Liečebné možnosti/Výkony

Do rádiologického oddelenia patrí evidencia pacientov, sonografické pracovisko, počítačová tomografia (CT), skiagrafické pracoviská, mamografické pracovisko, miestnosť pre výpočtovú techniku – PACS, kde dochádza ku finálnemu spracovaniu všetkých vyšetrení a oddelenie zabezpečuje aj obsluhu pojazdných RTG prístrojov na oddeleniach a na operačných sálach. Oddelenie je vybavené dvomi skiagrafickými prístrojmi, ktoré sú digitalizované, jedným mamografickým prístrojom a novým sonografickým prístrojom značky ESAOTE a CT prístrojom TOSHIBA AQUILION 64.

Súčasťou výkonov je aj intervenčná rádiológia - PRT (periradikulárna terapia).

Pracovná doba oddelenia

Pondelok
7:30 – 14:30
Utorok
7:30 – 14:30
Streda
7:30 – 14:30
Štvrtok
7:30 – 14:30
Piatok
7:30 – 14:30


Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na skiagrafické vyšetrenia sa pacienti neobjednávajú, sú vybavovaní bez čakania. Rovnako aj mamografické a sonografické vyšetrenia u akútnych pacientov sa vykonávajú na počkanie.

Príjem pacientov sa vykonáva denne od 7:30 hod. Pacient je povinný si doniesť sprievodný lístok s čitateľne vypísaným menom pacienta, rodným číslom, kódom odosielajúceho lekára, číslom poisťovne, číselným kódom diagnózy a tiež druhom požadovaného vyšetrenia. Bežné vyšetrenia sa prevádzajú do 14:30 hod., len vo štvrtok do 15:30 hod, súrne prípady sa vykonávajú po dohode s lekármi ihneď. Výsledky požadovaných vyšetrení sú k dispozícii v deň vyšetrenia do 14:30 hod, v akútnych prípadoch ihneď.

Po 14:30 hod. (vo ŠT po 15:30 hod.) je na oddelení zabezpečená pohotovostná služba (ÚPS), rovnako aj v dňoch pracovného pokoja.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
RDG oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza v samostatnej budove v areáli nemocnice (Hematologický pavilón), ktorý je umiestnený za Interným pavilónom.

Telefonický kontakt

Primár: MUDr. Anna Rákayová
047/ 56 12 294
Vedúci rádiologický asistent Jozef Lénárt
047/ 56 12 198
Evidencia pacientov
047/ 56 12 198
CT
047/ 56 12 315
SONO
047/ 56 12 292