Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Dermatovenerologická ambulancia I

Dermatovenerologická (kožná) ambulancia poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov okresu Rimavská Sobota, podľa záujmu aj pre pacientov susedných okresov. Má k dispozícii potrebné personálne a materiálno technické vybavenie.

Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia zabezpečuje základnú a špecializovanú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s kožnými ochoreniami, vrátane vyšetrenia melanocytárnych lézií, kožných novotvarov, profesionálnych dermatóz. Osobitne sú vyčlenené ordinačné hodiny pre pacientov s pohlavne prenosnými ochoreniami (STD). Zabezpečuje dispenzárnu starostlivosť u vybraných skupín diagnóz.

Ambulantné hodiny

Pondelok
8:00 – 16:00
Utorok
8:00 – 16:00
Streda
8:00 – 16:00
Štvrtok
8:00 – 16:00
Piatok
8:00 – 16:00


Doplnkové informácie

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime:

V čase od 8:00 do 9:00 sa vykonávajú venerologické odbery, od 9:00 do 12:30 je vykonávaná diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov. V dobe od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. Od 13:00 do 15:00 je vykonávaná konzília pri lôžku, drobné zákroky, fyzikálna terapia. V dobe od 15:00 do 16:00 je vykonávaná administratívna činnosť.

V ST je onko-dermatovenerologická ambulancia.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Dermatovenerologická (kožná)
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí Chirurgického pavilónu nemocnice (E pavilón).

Lekár:    MUDr. Michaela Kubíková (PO, UT, ST, ŠT, PIA)
              MUDr. Ondrej Képes (ŠT)
Sestra:   Milada Obšelová
              Kristína Szarková

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 344