Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Chirurgická ambulancia všeobecná

Chirurgická príjmová a ÚPS ambulancia zabezpečuje nepretržitú a neodkladnú chirurgickú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov pre okresy Rimavská Sobota a Revúca. Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti má zdravotnícky personál k dispozícii potrebné materiálne a technické vybavenie. 

Liečebné možnosti/Výkony

V ambulancii ÚPS (ústavná pohotovostná služba) sa ošetrujú len čerstvé úrazy a akútne stavy.

Ambulantné hodiny


Vyšetrenia
ÚPS
Pondelok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Utorok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Streda
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Štvrtok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Piatok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Sobota

7:30 – 7:30
Nedeľa

7:30 – 7:30


Doplnkové informácie

Obedňajšia prestáva v chirurgickej ambulancii je v čase od 12:00 do 12:30 hod.

V chirurgickej ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Chirurgická príjmová a ÚPS ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí chirurgického pavilónu (E pavilón) – vľavo.

Lekár:   MUDr. Peter Juhász
               a ďalší podľa rozpisu
Sestra:  Andrea Királyová
              a ďalšie podľa rozpisu

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 333