Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie sa skladá z ambulantnej, lôžkovej a operačnej časti. Činnosť všetkých troch častí oddelenia je koordinovaná a oddelenie spolupracuje so všetkými lôžkovými oddeleniami nemocnice, s oddeleniami SVLZ a ambulanciami.

Činnosť musí byť zabezpečená tak, aby počas pracovnej i mimopracovnej doby bolo okamžite možné zabezpečiť tak akútnu ako i efektívnu zdravotnú starostlivosť u pacientov s ochoreniami, ktorých liečba spadá do odboru chirurgia. Lôžková časť pre hospitalizovaných pacientov má celkom 60 lôžok. Z celkového počtu 60 lôžok je 22 lôžok na mužskom oddelení, 19 lôžok na oddelení pre ženy, 15 lôžok na septickej časti a  4 lôžka na JIS. Jednodňová ambulantná starostlivosť na chirurgickom oddelení má 10 lôžok.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie zabezpečuje komplexnú starostlivosť o chirurgických pacientov s náhlymi príhodami brušnými, hrudnými, cievnymi a pre traumatizovaných pacientov. Plánovaná operatíva sa vykonáva denne a zameriava sa komplexne na väčšinu chirurgických výkonov vykonávaných v nemocniciach II. typu. Súčasťou služieb je kompletná traumatológia pohybového ústrojenstva. V rámci práce sú uprednostňované princípy minimálne invazívnej chirurgie (laparoskopie, thorakoskopie, arthroskopie, cystoskopie, TUR-P TUR-MM) a minimálne invazívnej traumatológie (biologické osteosyntézy).

Operačné sály – traumatologická operačná sála a operačná sála pre brušnú chirurgiu a ostatné výkony majú náležité prístrojové a materiálne vybavenie. Operačné výkony sa prevádzajú v celkovej, sprinálnej a epidurálnej anestéze.

Návštevné hodiny

Pondelok
15:00 - 17:00
Utorok
15:00 - 17:00
Streda
15:00 - 17:00
Štvrtok
15:00 - 17:00
Piatok
15:00 - 17:00
Sobota
15:00 - 17:00
Nedeľa
15:00 - 17:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, ...).

Na chirurgickom oddelení ako aj v celom areáli nemocnice je zakázané fajčiť.

Na septickom oddelení sú deťom do 10 rokov návštevy zakázané.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Chirurgické oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza na prízemí (septická časť) a na 1. poschodí (chirurgia ženy, chirurgia muži, chirurgická JAS) budovy chirurgického pavilónu. JIS je umiestnená na 1. poschodí pavilónu v bezprostrednej blízkosti operačných sál a mužského a ženského oddelenia.

Telefonický kontakt

Primár: MUDr. Peter Juhász
047 / 56 12 326
Vedúca sestra: Magdaléna Drugdová
047 / 56 12 337
Oddelenie pre mužov
047 / 56 12 327
Oddelenie pre ženy
047 / 56 12 348
Septická chirurgia
047/ 56 12 332
 Jednotka intenzívnej starostlivosti047 / 56 12 262
Lekárska izba I.
047/ 56 12 345
Lekárska izba II.
047/56 12 377