Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kapitačná gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť o ženy v oblasti gynekológie a pôrodníctva. 

Liečebné možnosti/Výkony

V oblasti pôrodníctva ide o starostlivosť o tehotné ženy s fyziologickým priebehom tehotenstva a vyhľadávanie rizikových a patologických tehotenstiev.

V oblasti gynekológie ide o vyhľadávanie gynekologických ochorení, vykonávanie prevencie a depistážnych prehliadok za účelom vyhľadávania rakovinových ochorení, o vyšetrovanie a liečbu neplodných manželstiev, nastavovanie pacientiek na všetky druhy antikoncepcií.

Ambulantné hodiny

Pondelok
10:00 – 12:00
Utorok
10:00 – 12:00
Streda
10:00 – 12:00
Štvrtok
10:00 – 12:00
Piatok
10:00 – 12:00


Doplnkové informácie

V čase od 10:00 do 12:00 hod. sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientiek.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Gynekologická kapitačná ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Lekár:  MUDr. Zuzana Tompošová,
            MUDr. Ondrej Balco, primár
Sestra: Dagmar Mareková

Telefónne číslo do ambulancie: 047/ 56 12 568                                          

 SONO:                                          047 / 56 12 570