Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Gynekologická ambulancia všeobecná

Gynekologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť o ženy v oblasti gynekológie a pôrodníctva.

Liečebné možnosti/Výkony

V oblasti pôrodníctva ide o starostlivosť o tehotné ženy s fyziologickým priebehom tehotenstva a vyhľadávanie rizikových a patologických tehotenstiev.

V oblasti gynekológie ide o vyhľadávanie gynekologických ochorení, vykonávanie prevencie a depistážnych prehliadok za účelom vyhľadávania rakovinových ochorení, o vyšetrovanie a liečbu neplodných manželstiev, nastavovanie pacientiek na všetky druhy antikoncepcií.

Ambulantné hodiny

Pondelok
8:00 – 16:00
Utorok
8:00 – 16:00
Streda
8:00 – 16:00
Štvrtok
8:00 – 16:00
Piatok
8:00 – 16:00


Doplnkové informácie

Obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30 hod.

V ambulancii sa počas ordinačných hodín vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientiek.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Gynekologická ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na -1 podlaží A pavilónu.

Lekár: podľa rozpisu
MUDr. Tompošová Zuzana
MUDr. Tybor Miloš
MUDr. Vredík Bohuš
MUDr. Nagy Augustín
MUDr. Balco Ondrej, primár

Sestra:  Dagmar Mareková
             Alexandra Iždinská

Telefónne čísla do ambulancie: 

lekár
047/ 56 12 569
sestra
047/ 56 12 568
SONO
 047/ 56 12 570