Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Pediatrická ambulancia všeobecná

Príjmová a konziliárna ambulancia je zriadená pri pediatrickom (detskom) oddelení. Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti o malých pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Okrem prijímania detských pacientov sa tu vykonávajú kontrolné vyšetrenia pacientov po prepustení z hospitalizácie, konziliárne a predoperačné vyšetrenia a diagnostika a terapia akútnych aj chronických ochorení v detskom veku.

Ambulantné hodiny


Vyšetrenia
UPS
Pondelok7:30 - 16:00
16:00 - 7:30
Utorok
7:30 - 14:00
16:00 - 7:30
Streda
7:30 - 14:0016:00 - 7:30
Štvrtok
7:30 - 14:0016:00 - 7:30
Piatok
7:30 - 14:0016:00 - 7:30
Sobota

7:30 - 7:30
Nedeľa

7:30 - 7:30
Doplnkové informácie

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime: V čase od 7:30 do 12:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. V čase od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov. Po 16:00 hod. je chod ambulancie zabezpečený v rámci ÚPS (ústavná pohotovostná služba) službukonajúcim lekárom a sestrou z pediatrického oddelenia.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Detská príjmová a konziliárna ambulancia
ul. Šrobárova 3129
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu A.

Lekár: podľa rozpisu

Pondelok: MUDr. Anita Mančušková
Utorok: MUDr. Iveta Ďuríková
Streda : MUDr. Lýdia Danková
Štvrtok: MUDr. Hana Poliaková
Piatok: MUDr. Lýdia Danková

Sestra: Zuzana Valkučáková , prípadne ďalšie podľa rozpisu

Telefónne číslo do ambulancie: 047 / 56 12 540