Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie  má k dispozícii 58 lôžok. Má 5 úsekov – úsek dojčiat, veľkých detí, jednotku intenzívnej starostlivosti detí, úsek fyziologických novorodencov a jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti novorodencov.

Súčasťou oddelenia sú aj odborné detské ambulancie – detská kardiologická ambulancia, detská nefrologická ambulancia, detská gastroenterologická ambulancia, detská endokrinologická ambulancia, detská neurologická ambulancia  a ambulancia pre rizikového novorodenca.

Liečebné možnosti

Úseky dojčiat, veľkých detí a jednotka intenzívnej starostlivosti detí majú spolu 33 lôžok.

V tejto časti oddelenia poskytujeme starostlivosť chorým deťom do 19 rokov života. Hospitalizujeme ich s ochoreniami dýchacích orgánov, tráviacich orgánov, obličiek, srdca a ciev, nervového systému, kože, intoxikáciami a inými rôznymi ochoreniami. Rodičia detí do 6 rokov môžu za poplatok sprevádzať svoje choré dieťa počas celej hospitalizácie, pokiaľ  je to kapacitne možné. Od roku 2015 máme na tieto účely k dispozícii aj nadštandardnú izbu.

Úsek fyziologických novorodencov má 15 lôžok. Od roku 2003 máme priznaný titul Baby Friendly Hospital. Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti novorodencov-JRSN má 10 lôžok.

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o fyziologických aj nedonosených alebo chorých novorodencov. Na úseku fyziologických novorodencov uplatňujeme systém rooming-in .Na JRSN poskytujeme starostlivosť hlavne predčasne narodeným novorodencom s hmotnosťou nad 1200 gramov a všetkým novorodencom narodeným s určitým zdravotným problémom. Mamičky majú možnosť sprevádzať svoje dieťa počas celej hospitalizácii novorodenca na JRSN, ich pobyt nespoplatňujeme.

Pediatrické oddelenie navštevujú jeden deň v týždni Červené nosy – Clowndoctors. Ich poslaním je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí  a tým prispievať k zlepšeniu ich zdravotného stavu.

Návštevné hodiny

Každý deň od 14:00  do 16:00 hod.

Informácie o zdravotnom stave hospitalizovaných detí poskytujeme rodičom denne od 11:00 hodiny formou osobného kontaktu.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Pediatrické (detské) oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie s úsekmi pre dojčatá, batoľatá sa nachádza na prízemí a pre veľké deti na -1 podlaží A pavilónu nemocnice. Úsek fyziologických novorodencov sa nachádza na 2. poschodí pavilónu A. Úsek JIRSN a JIS sa nachádza na 3. poschodí pavilónu A.

Telefonický kontakt

Primár
047/ 56 12 563
Vedúca sestra
047/ 56 12 558
Vyšetrovňa dojčatá
047/ 56 12 544
Vyšetrovňa batoľatá
047/ 56 12 554
Vyšetrovňa veľké deti
047/ 56 12 566
Úsek fyziologických novorodencov
047/ 56 12 523
Úsek patologických novorodencov
047/ 56 12 506