Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Psychiatria – stacionár

Denný psychiatrický stacionár na Psychiatrickom oddelení Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote má kapacitu 20 miest. Spádová oblasť denného psychiatrického stacionára je rovnaká ako spádová oblasť lôžkového oddelenia. Prevádzka stacionára je obmedzená len na pracovné dni. Stacionár má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Denný psychiatrický stacionár zabezpečuje nasledovné služby:   • doliečovanie duševne chorých po prepustení z oddelenia a to v štyroch terapeutických programoch pre základné diagnostické kategórie,
  • liečba duševne chorých, ktorí nevyžadujú ešte lôžkovú starostlivosť a je pre nich postačujúca frekvencia a intenzita tejto formy liečby,
  • poskytovanie sociálno-právnej pomoci chorým, ošetrovaním v dennom sanatóriu, ako aj ich posudzovanie pre účely posudkovej služby sociálneho zabezpečenia,
  • prevencia duševných porúch zabezpečením preventívnych psychohygienických programov.

Ambulantné hodiny

Pondelok
7:30 – 16:00
Utorok
7:30 – 16:00
Streda
7:30 – 13:00
Štvrtok
7:30 – 13:00
Piatok
7:30 – 16:00


Doplnkové informácie

V dennom stacionári nebudú ošetrovaní chorí, ktorí pre svoju duševnú poruchu narúšajú verejný poriadok, sú nedostatočne sociolabilní a adaptabilní k zachovaniu základného režimu, podobne nebudú ošetrovaní chorí, ktorí okrem duševnej poruchy trpia súčasne prenosnou alebo inou somatickou chorobou, ktorá znemožňuje pobyt v kolektíve.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Psychiatrický stacionár
ul. Kraskova 2636i)
979 12 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza v budove Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Lekár: PO, UT, ST a PIA – MUDr. Klára Ďurová
             ŠT – MUDr. Peter Strečka

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 34 669