Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Psychiatrická ambulancia všeobecná I

Psychiatrická ambulancia I. je umiestnená v priestoroch psychiatrického oddelenia na ul. Kraskovej 2636. Ambulancia vykonáva odbornú starostlivosť pre dospelých pacientov v okrese Rimavská Sobota a tvorí ambulantnú zložku psychiatrického oddelenia. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Je určená pre pacientov, odoslaných na konziliárne vyšetrenia od ambulantných psychiatrov z terénu, je určená za účelom príjmu pacientov na oddelenie a konziliárnej činnosti v rámci nemocnice. Zároveň vykonáva kontrolné vyšetrenia pacientov po hospitalizácii. Vyšetruje i pacientovu ktorých postačuje na stabilizáciu a kontrolu ich stavu návšteva v rôznych časových intervaloch podľa individuálneho stavu pacienta. Osobitnou formou ambulantnej starostlivosti je dispenzárna starostlivosť – pacienti zaradení podľa špecifickosti ich poruchy. 

Ambulantné hodiny


Vyšetrenia
ÚPS
Pondelok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Utorok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Streda
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Štvrtok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Piatok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Sobota

7:30 – 7:30
Nedeľa

7:30 – 7:30


Doplnkové informácie

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod.

V ÚPS ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Psychiatrická ambulancia I.
ul. Kraskova 2636
979 12 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Lekár:   MUDr. Peter Korcsog
             MUDr. Eva Andreeva
             MUDr. Peter Strečka
Sestra:  Mgr. Zuzana Hašková

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 16 647

Telefónne číslo na ÚPS: 047/56 16 646