Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Psychiatrická ambulancia všeobecná II

Psychiatrická ambulancia II. je umiestnená v priestoroch bývalého nedonoseneckého oddelenia na ul. V. Šrobára 2, v areáli Všeobecnej nemocnice (nie je umiestnená v budove Neuropsychiatrického pavilónu na Kraskovej ulici č. 2636). Ambulancia vykonáva odbornú starostlivosť pre dospelých pacientov v okrese Rimavská Sobota a tvorí ambulantnú zložku psychiatrického oddelenia. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/Výkony

Psychiatrická ambulancia II. je určená pre pacientov, u ktorých postačuje na stabilizáciu a kontrolu ich stavu návšteva odbornej ambulancie v rôznych časových intervaloch podľa individuálneho stavu pacienta. Osobitnou formou ambulantnej starostlivosti je dispenzárna starostlivosť – pacienti zaradení podľa špecifickosti ich poruchy. 

Ambulantné hodiny

Pondelok
7:30 – 16:00
Utorok
7:30 – 16:00
Streda
7:30 – 13:00
Štvrtok
7:30 – 13:00
Piatok
7:30 – 16:00


Doplnkové informácie

Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:00 hod.

Ambulanciu nájdete vedľa ambulancie MUDr. Ervina Kovácsa - vchod cez bránu zo Železničnej ul.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Psychiatrická ambulancia II.
ul. Šrobárova 2
979 12 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí budovy bývalého nedonoseneckého oddelenia nemocnice (ul. Šrobárova 2).

Lekár:   MUDr. Mária Procházková
Sestra:  Erika Kederová

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 389