Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie je umiestnené mimo areálu nemocnice, v budove Neuropsychiatrického pavilónu na ul. Kraskova č.2636. Psychiatrické oddelenie poskytuje psychiatrickú starostlivosť pre dospelých ako jediné oddelenie približne pre 250 tisíc obyvateľov piatich okresov Banskobystrického kraja - Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca.

Odbornú starostlivosť poskytuje na 80 miestnom lôžkovom oddelení so štyrmi pododdeleniami (akútne, režimové, otvorené a protialkoholické), v dennom stacionári s dvadsiatimi miestami, v dvoch ambulanciách pre dospelých a v pedopsychiatrickej ambulancii. Súčasťou oddelenia sú rehabilitačné priestory.

Liečebné možnosti/Výkony

V liečbe psychických porúch používame najmodernejšie biologické postupy. Ako prvé pracovisko na Slovensku sme zaviedli transkraniálnu magnetickú stimuláciu v liečbe psychických porúch. Na oddelení poskytujeme v nadštandardných podmienkach aj psychoterapiu a pracovnú rehabilitáciu.

Návštevné hodiny

Oddelenie akútne, režimové a otvorené

Pondelok
15:00 - 16:00
Utorok
15:00 - 16:00
Streda
15:00 - 16:00
Štvrtok
15:00 - 16:00
Piatok
15:00 - 16:00
Sobota
15:00 - 16:00
Nedeľa
15:00 - 16:00


Oddelenie protialkoholické

Pondelok

Utorok

Streda
14:30 - 16:00
Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa
13:00 - 15:00


Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, ...).

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Psychiatrické oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza na prízemí a 1. poschodí. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Telefonický kontakt

Primár:
047 / 56 166 90
Vedúca sestra
047 / 56 166 10
Akútne oddelenie
047 / 56 166 23
Režimové oddelenie
047 / 56 166 71
chodba
047 / 56 166 29
Otvorené oddelenie
047 / 56 166 13
Protialkoholické oddelenie
047 / 56 166 93