Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie sa z hľadiska prevádzky sa člení na časť lôžkovú a časť ambulantnú. Lôžková časť má 35 lôžok a zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu neurologických ochorení (okrem neuroinfekcií a úrazov nervového systému) pre pacientov spádovej oblasti. Oddelenie je rozdelené na časť ženskú a mužskú.


Ženská časť má 6 pacientskych izieb (16 lôžok), mužská časť má 7 izieb (19 lôžok). K lôžkovej časti patrí aj neurorehabilitačné pracovisko -  miestnosť určená pre zabezpečenie rehabilitačnej liečby pacientov, čo je zabezpečené  rehabilitačným pracovníkom resp. pracovníkmi v spolupráci s Fyziatricko-rehabilitačným oddelením nemocnice.

Neurorehabilitačná miestnosť je vybavená rehabilitačnými prístrojmi so všetkými modalitami elektroliečby, ultrazvuku a laseru, elektrickým trakčným stolom, parafínom, lineárnou aj cirkulárnou magnetoterapiou a ostatnými mechanickými doplňujúcimi zariadeniami.

Liečebné možnosti/Výkony

Oddelenie lieči pacientov s náhlymi cievnymi príhodami mozgu a miechy, primárnymi alebo metastatickými nádorovými ochoreniami mozgu a miechy, epilepsie a epileptózy, bolesti hlavy a chrbtice, degeneratívne a metabolické choroby mozgu a miechy, choroby svalov a periférnych nervov, neuralgické bolesti primárne a pridružené k iným ochoreniam, sclerosis multiplex, prionózy, poúrazové syndrómy centrálneho a periférneho nervového systému, ochorenia nervovosvalového prevodu. Spolupracuje pri diagnostickom postupe zápalových ochorení nervového systému.

Zabezpečuje akútnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom v ohrození života, pripútaným na lôžko v dôsledku ochrnutia alebo kvôli imobilizujúcim bolestiam, pacientom s kvantitatívnou alebo kvalitatívnou poruchou vedomia.

Súčasťou komplexnej liečby sú rehablitačné procedúry poskytované fyzioterapeutkami (elektroliečba, elektrostimulácia, magnetoterapia, klasické masáže, masáže v elektrickom kresle, trakčné stoly, individuálna rehabilitácia paretických porúch a výpadov rečových funkcií).

Dôležitou súčasťou práce je rýchla a presná diagnostika ochorení a následná liečba aj v zmysle odoslania pacienta na vyššie pracoviská prevažne neurochirurgického profilu.

Priamo na oddelení sa vykonávajú EEG a EMG vyšetrenia pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov.

Návštevné hodiny

Pondelok
15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
13:00 – 15:00
Nedeľa
13:00 – 15:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, ...).

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Neurologické oddelenie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice (J pavilón).

Telefonický kontakt

Objednanie pacientov na vyšetrenie
047 / 56 166 51
Primár MUDr. Judita Herényiová
047 / 56 166 75
Vedúca sestra Bc. Anna Kruissová
047 / 56 166 31
Oddelenie ženy
047 / 56 166 72
047 / 56 166 79
Oddelenie muži
047 / 56 166 39
047 / 56 166 66


Prečítajte si: Ako rýchlo identifikovať cievnu mozgovú príhodu