Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia vnút. lekárstva všeobecná

Všeobecná interná ambulancia poskytuje kompletnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu odboru vnútorné lekárstvo. Poskytuje i urgentnú zdravotnú starostlivosť na expektačných posteliach ambulancie.

Vykonáva zdravotnú starostlivosť, ktorá zabezpečuje neodkladnú stabilizáciu pacienta. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Príjmová a konziliárna ambulancia je zriadená pri internom oddelení nemocnice. Okrem prijímania pacientov sa tu vykonávajú kontrolné vyšetrenia pacientov po prepustení z hospitalizácie, konziliárne a predoperačné vyšetrenia a diagnostiku a terapiu akútnych aj chronických ochorení.  

Ambulantné hodiny


Vyšetrenia
ÚPS
Pondelok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Utorok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Streda
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Štvrtok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30
Piatok
7:30 – 16:00
16:00 – 7:30


Doplnkové informácie

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime:

Od 7:30 do 12:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a objednaných pacientov na hospitalizáciu. V dobe od 12:00 do 12:30 je obedňajšia prestávka. V čase od 13:00 do 16:00 sú vykonávané priebežné vyšetrenia poukázaných pacientov. Po 16.00 hod. je chod ambulancie zabezpečený v rámci ÚPS – službukonajúcim lekárom a sestrou.

V internej ÚPS ambulancii pracujú lekári a sestry podľa aktuálneho mesačného rozpisu zmien. Tento rozpis podlieha zmenám z hľadiska PN, OČR, čerpania dovolenky a pod. Meno službukonajúceho lekára v určitom čase Vám poskytne personál ambulancie na uvedenom telefónnom čísle.

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Všeobecná príjmová interná a ÚPS ambulancia
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Ambulancia sa nachádza na prízemí samostatnej budovy v areáli nemocnice (Šrobárova 2625), v ktorej je umiestnený Lineárny urýchľovač.

Lekár:   MUDr. Anita Remeňová
              MUDr. Nándor Nagy
              a ďalší podľa rozpisu
Sestra:  MVDr. Erika Tormová
              a ďalšie podľa rozpisu

Telefónne číslo do ambulancie:  047/ 56 12 366