Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Pracovisko intervenčnej arytmológie

Pracovisko intervenčnej arytmológie sa zameriava najmä na implantovanie kardiostimulátorov a poskytuje kardiologickým pacientom s implantovaným kardiostimulátorom pravidelnú starostlivosť.  Pracovisko tvorí operačná a lôžková časť, ktorá je určená pre hospitalizovaných pacientov s operačným zákrokom s kapacitou 4 lôžok. Profesionálne personálne zastúpenie  zdravotníckeho tímu a kvalitné materiálno technické vybavenie  je zabezpečené pre poskytovanie požadovanej zdravotnej starostlivosti.

Liečebné možnosti/výkony:

Pracovisko intervenčnej arytmológie /kardiocentrum/ sa zameriava na realizáciu výkonov:

 • implantácia komorového kardiostimulátora
  • s frekvenčnou adaptáciou /VVIR/
  • bez frekvenčnej adaptácie /VVI/
 • implantácia dvojdutinového kardiostimulátora
  • s frekvenčnou adaptáciou /DDDR/
  • bez frekvenčnej adaptácie /DDD/
 • implantácia MRI – kompatibilného kardiostimulátora
  • komorového /VVIR/
  • dvojdutinového /DDDR/
 • implantácia EKG slučkového monitora /REVEAL/
 • elektívne RE- implantácie kardiostimulátorov
 • zavedenie dočasnej kardiostimulácie
 • dispenzárna starostlivosť o pacientov s KS
 • možnosť telemetrickej kontroly KS, ILR
 • perioperačná starostlivosť o pacientov s KS

Kardiocentrum poskytuje vyšetrenia:

 • základné elektrofyziologické vyšetrenia
  • hisogram
  • programovaná stimulácia predsiení
  • programovaná stimulácia komôr
 • Základné katéterové ablácie
  • ablácia AV junkcie /AV uzla/
  • ablácia typického flutteru predsiení
 • Základné 3D elektroanatomické mapovanie arytmií
  • mapovanie arytmií v pravej predsieni
  • mapovanie arytmií v pravej komore
  • Základná diferenciálna diagnostika synkopy

Pokyny pre pacientov:

Zákrokový deň je každý piatok na základe objednania v kardiologickej ambulancii.

Lekári a odborní garanti /z oddelenia arytmií zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb/:

MUDr. Adrián Bystriansky
MUDr. Martin Škamla

Lekári:

MUDr. Nándor Nagy
MUDr. Lívia Liptáková

Kontakt

Svet zdravia, a. s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Pracovisko intervenčnej arytmológie
ul. Šrobárova 15/2
979 01 Rimavská Sobota

Pracovisko intervenčnej arytmológie sa nachádza v areáli nemocnice v Internom pavilóne C na prízemí vľavo.

Telefonický kontakt
Pracovisko intervenčnej arytmológie
Zákroková miestnosť 047/56 12 170
Pacientska izba 047/56 12 171
Kardiologická ambulancia 047/ 56 12 172