Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie sa skladá z ambulantnej, lôžkovej a operačnej časti. Činnosť všetkých troch častí oddelenia je koordinovaná a oddelenie spolupracuje so všetkými lôžkovými oddeleniami nemocnice, s oddeleniami SVLZ a ambulanciami.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje len ambulantné služby. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami alebo prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia odporúča pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár. 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie (GPO) poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v oblasti gynekologickej diagnostiky, liečby a operatívy. Má ambulantnú, lôžkovú a operačnú časť. Lôžková časť pozostáva z lôžkových izieb pre pacientky, ktorých liečba prebieha formou hospitalizácie, spolu má oddelenie  40 lôžok, z toho 15 lôžok oddelenie šestonedelia, 13 lôžok oddelenie rizikovej tehotnosti a 12 lôžok gynekologické oddelenie. Pôrodnícku časť pracoviska tvorí oddelenie rizikovej tehotnosti, pôrodnícky trakt pozostávajúci z dvoch pôrodných sál, gynekologickej JIS, dvoch izieb pre čakateľky, oddelenia šestonedelia a 4 nadštandardných izieb.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Transfúziologické oddelenie patrí medzi oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek a poskytuje svoje služby nepretržite ostatným lôžkovým oddeleniam nemocnice. Cieľom oddelenia je zabezpečenie plnenia požiadaviek z oddelení tak, aby sa nenarušilo plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, s ohľadom na pružnosť, pohotovosť, či potrebu prednosti, vzhľadom na zdravotný stav pacienta.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie sa z hľadiska prevádzky sa člení na časť lôžkovú a časť ambulantnú. Lôžková časť má 35 lôžok a zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu neurologických ochorení (okrem neuroinfekcií a úrazov nervového systému) pre pacientov spádovej oblasti. Oddelenie je rozdelené na časť ženskú a mužskú.

OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

OAIM sa svojou činnosťou zaraďuje k interdisciplinárnym odborom a poskytuje anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť. Kvalifikovaný tím lekárov a sestier zabezpečuje bezbolestné vykonávanie operačných, ale aj neoperačných liečebných výkonov v súlade s najnovšími anestéziologickými postupmi. Oddelenie sa skladá z lôžkovej časti, ambulantnej časti a pracovísk anestéziológie – operačných sál pre jednotlivé operačné odbory. Anestéziologická ambulancia vykonáva predoperačné vyšetrenia.

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie poskytuje svoje služby všetkým pracoviskám nemocnice. 

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie liečby dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom v spádovej oblasti Rimavská Sobota, Tornaľa, Lučenec.

Oddelenie dlhodobo chorých má 30 lôžok, a je rozdelené na časť pre mužov a časť pre ženy. Na oddelenie dlhodobo chorých sa prijímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, prekladom z iného oddelenia našej nemocnice, alebo na základe poukazu od praktického alebo odborného lekára po schválení zdravotnou poisťovňou.

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie poskytuje kompletnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu odboru vnútorné lekárstvo. Skladá sa z lôžkovej časti a odborných ambulancií. Súčasťou oddelenia je JIS. Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie) má 55 lôžok, z čoho sú 4 lôžka na JIS. Lôžkové oddelenie má mužskú a ženskú časť. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom nepretržite, pracuje v trojzmennej prevádzke. 

Onkologické oddelenie

Komplexná onkologická liečebno-preventívna starostlivosť s najmodernejším vybavením.

Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie  má k dispozícii 58 lôžok. Má 5 úsekov – úsek dojčiat, veľkých detí, jednotku intenzívnej starostlivosti detí, úsek fyziologických novorodencov a jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti novorodencov.

Pracovisko intervenčnej arytmológie

 Pracovisko intervenčnej arytmológie sa zameriava najmä na implantovanie kardiostimulátorov a poskytuje kardiologickým pacientom s implantovaným kardiostimulátorom pravidelnú starostlivosť.  Pracovisko tvorí operačná a lôžková časť, ktorá je určená pre hospitalizovaných pacientov s operačným zákrokom s kapacitou 4 lôžok. Profesionálne personálne zastúpenie  zdravotníckeho tímu a kvalitné materiálno technické vybavenie  je zabezpečené pre poskytovanie požadovanej zdravotnej starostlivosti.

Psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie je umiestnené mimo areálu nemocnice, v budove Neuropsychiatrického pavilónu na ul. Kraskova č.2636. Psychiatrické oddelenie poskytuje psychiatrickú starostlivosť pre dospelých ako jediné oddelenie približne pre 250 tisíc obyvateľov piatich okresov Banskobystrického kraja - Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca.

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiologické oddelenie Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota patrí medzi oddelenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Organizácia práce oddelenia sa prispôsobuje prevádzke ostatných lôžkových oddelení, s ktorými úzko spolupracuje. Oddelenie musí zabezpečiť, aby sa pružne a pohotovo vykonávali potrebné vyšetrenia a aby výsledky vyšetrení boli, pokiaľ možno k dispozícii ten istý deň, pri výkonoch zložitejších a náročnejších ihneď po ich ukončení.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené