Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Manažment:

Predstavenstvo

Marek Duban, MBA, DiS.– predseda predstavenstva
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA – člen predstavenstva
MUDr. Igor Pramuk, MPH - člen predstavenstva
Mgr. Dana Miňová, PhD. - člen predstavenstva


Dozorná rada

Predseda dozornej rady MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA
Člen dozornej rady Mgr. Jozef Mathia
Člen dozornej rady Mgr. Ján Janovčík


Vedenie nemocnice

Ing. Ivan Mokrý -  riaditeľ
MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA - námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Anna Antalová - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť


MG1_6666.jpg

Organizačná štruktúra