Služby

Moja pôrodnica v Rimavskej Sobote poskytuje služby v nasledovných kategóriách:

Milé mamičky,

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota poskytuje v rámci starostlivosti o budúce mamičky aj služby v oblasti psychofyzickej prípravy na pôrod. Pomôžeme Vám pripraviť sa na nádherný okamih príchodu Vášho bábätka pod vedením odborného personálu oddelenia.

V rámci kurzu získate od certifikovanej lektorky kurzu psychofyzickej prípravy na pôrod množstvo informácii, praktické návyky, nielen Vy, ale aj Váš partner, aby ste spolu ako budúci rodičia zvládli tehotenstvo, pôrod a starostlivosť o bábätko čo najlepšie. Odpovieme Vám na otázky, na ktoré hľadáte odpovede.

Kurz predpôrodnej prípravy je možné absolvovať v celom rozsahu (6 stretnutí), alebo podľa voľby počtu stretnutí so zameraním:

 • Ako zvládnuť psychicky a fyzicky tehotenstvo, pôrod, správne dýchanie pri pôrode.
 • Praktické cvičenie, uvoľnenie chrbtice a celého tela, dýchacie techniky.
 • Starostlivosť o novorodenca, kúpanie, masáž, prebaľovanie vrátane celkovej starostlivosti.
 • Kojenie, jeho význam pre bábätko, správane techniky, starostlivosť o prsníky, prekonanie laktačnej krízy.
 • Poradíme Vám aj v oblasti výživy počas tehotenstva a dojčenia.
 • Prevedieme Vás oddelením, ukážeme pôrodnícky trakt, nadštandardné izby a oddelenie šestonedelia.
 • Kurz je určený tehotným ženám, prvorodičkám aj viacrodičkám, partnerom a osobám sprevádzajúcim mamičku pri pôrode.


MG1_6701.jpg


Bližšia špecifikácia tém, ktorým sa venujeme:

 • tehotenstvo a jeho priebeh
 • správna životospráva v tehotenstve
 • starostlivosť o telo ženy v tehotenstve
 • choroby a lieky počas tehotenstva
 • cvičenie v trvaní cca 30 až 40 minút, fit lopty
 • výživa budúcej mamičky, výživa novorodenca, doplnky stravy a kozmetika
 • predstavenie pôrodnice
 • kojenie a starostlivosť o prsníky počas dojčenia; výživa počas dojčenia; techniky dojčenia a laktačná kríza
 • výber pôrodníka, pôrodnej asistentky
 • tvorba vášho individuálneho pôrodného plánu
 • ako sa pripraviť do pôrodnice, veci pre mamičku a pre bábätko
 • naliehavé stavy v pôrodníctve - cisársky rez
 • postupy na zmiernenie bolestí pri pôrode
 • starostlivosť o novorodenca - kojenie, masáž, prebaľovanie, kúpanie
 • prítomnosť a úloha otca, alebo podpornej osoby pri pôrode či pri starostlivosti o novorodenca
 • odber pupočníkovej krvi.


MG1_6782.jpg


V prípade záujmu o účasť na kurze máte možnosť telefonického objednania u certifikovanej lektorky pani Eriky Demkovičovej.

Pre partnerov a doprevádzajúce osoby pri pôrode je poučenie realizované vo vopred telefonicky dohodnutom termíne mimo kurzu psychofyzickej prípravy každú stredu od 15.30 do 16.30 hod.


Kontakt

Mail: predporodnapriprava.rs@svetzdravia.com

Mobil: 0905 477 595

Pondelok - piatok 07:30 - 15:30

Psychofyzická príprava na pôrod prebieha každú stredu v čase 16:30 - 18:30 hod. v priestoroch Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota na 3. poschodí A pavilón.


Cena predpôrodného kurzu

Cena jedného stretnutia: 4 EUR

Cena celého kurzu (6 stretnutí): 20 EUR

Cena poučenia doprevádzajúcej osoby pri pôrode: 4 EUR

V rámci pôrodníctva poskytujeme pacientkam komplexnú predpôrodnú prípravu, odvedenie samotného pôrodu a popôrodnú starostlivosť. Budúce mamičky majú možnosť odkonzultovania a naplánovania podrobných detailov pôrodu a ich zaznamenania v rámci Pôrodného plánu v spolupráci s pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou.

V spolupráci so Slovenským Centrom Tkanív a Buniek ponúkame odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. Bližšie informácie môžete získať na bezplatnej telefónnej linke 0800 800 522 v pracovné dni od 8:00 do 20:00 hod. Viac nájdete aj na www.cakam-babatko.sk alebo nám napíšte e-mail na informacie@sctb.sk.

Na zmiernenie vplyvov 1. doby pôrodnej môžu pacientky využiť:   

 • muzikoterapiu – ponúkame Vám relaxačnú hudbu, v prípade špeciálnych požiadaviek si môžete priniesť do pôrodnice hudbu podľa vlastného výberu
 • hydroterapiu - k dispozícii je teplá sprcha
 • fit loptu- masíruje hrádzu a urýchľuje pôrod
 • prítomnosť otca alebo iného blízkeho človeka môže pozitívne ovplyvniť celý priebeh pôrodu

Naša pôrodnica ponúka:

 • Výber pôrodníka
 • Výber pôrodnej asistentky
 • Priloženie bábätka na brucho v dĺžke trvania podľa želania matky
 • Priloženie bábätka k prsníku podľa priania matky - ideálny začiatok dojčenia
 • Dojčenie podľa priania matky
 • Kúpanie, prebaľovanie a starostlivosť o dieťa podľa priania matky
 • Nadštandardné ubytovanie
 • Možnosť perforácie ušníc so zavedením náušníc

nahaldMG1_4820.jpg

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientkam s gynekologickými ochoreniami v rozsahu ústavnej hospitalizácie alebo jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Realizujeme širokú škálu gynekologických operačných výkonov, hospitalizujeme pacientky s komplikáciami v tehotnosti ako aj pacientky s prítomnými rizikovými faktormi gravidity.

Poskytujeme  liečebné výkony a služby:

- Brušné operácie

Gynekologické operácie vykonávané po sprístupnení reprodukčných orgánov rezom prednej steny brušnej -  tzv. laparotómiou v prípadoch, keď si to vyžaduje technika operačného výkonu.

V tomto prípade sú operácie vykonávané v celkovej alebo zvodovej anestézii. Jedná sa napríklad o operácie ako je odstránenie maternice /hysterektómia/  s ponechaním alebo odstránením vaječníkov,  odstránenie nezhubných nádorov na maternici /myómov/ ,operácie na vaječníkoch atď. ak ich veľkosť alebo uloženie neumožňuje výkon previesť laparoskopicky.

- Laparoskopické operácie

Ide o prístup do brušnej dutiny za pomoci niekoľkých malých vpichov použitím modernej prístrojovej techniky. Využitie laparoskopie môže byť diagnostické alebo operačné.

Diagnostická laparoskopia umožňuje prehliadať orgány brušnej dutiny napr. v prípade diagnostiky priechodnosti vajcovodov. Operačná laparoskopia sa využíva napr. pri odstraňovaní vaječníkových cýst, myómov maternice, odstránenie zrastov, pri riešení mimomaternicovej tehotnosti, za poplatok uzavretie vajíčkovodov /sterilizácia/ a pod.

Kombináciou laparoskopickej a klasickej vaginálnej operačnej techniky je tzv. LAVH - laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia, pri ktorej časť operačného výkonu je vykonávaná laparoskopickou cestou a časť vaginálnou cestou. Možnosť zrealizovať operačný výkon formou laparoskopie má výhodu pre pacientku hlavne v rýchlom zotavení pri minimálnych kozmetických následkoch.

- Vaginálne operácie

Operácie vykonávané v pošve a pošvovou cestou .Ide o operácie pošvových stien, cýst pošvy, sprístupnenie reprodukčných orgánov v dutine brušnej cez pošvu. Výkony zahŕňajú operácie pre únik moču/  plastiky, aplikácie rôznych pások/, operácie poklesu pošvových stien, tiež vyňatie maternice/ hysterektómiu/ s, alebo bez vaječníkov. Operácie poklesu rodidiel, alebo pošvového pahýľa s použitím pások, sieťok, alebo bez, podľa  zváženia.

- Malé operačné výkony

 • kyretáže- odstraňovanie polypov
 • odber materiálu na histopatologické vyšetrenie
 • hysteroskopia - endoskopické vyšetrenie dutiny maternice
 • hystero-resektoskopia- malý operačný výkon v dutine maternice s použitím špeciálneho inštrumentária/ odstránenie polypov, myómov, zrastov pri sterilite.../
 • evakuácia a revízia dutiny maternice
 • prerušenie tehotenstva podľa platnej legislatívy
 • operačné výkony v oblasti vonkajšieho genitálu a pošvy
 • zavádzanie a vyberanie vnútromaternicových teliesok

- Pooperačné sledovanie pacientiek po operačnom výkone intenzívnym monitorovaním

- Zdravotnú starostlivosť o pacientky s hroziacim potratom, po potrate, hroziacim predčasným pôrodom, patologickou graviditou

- Zdravotnú starostlivosť o gynekologicky choré pacientky

Diagnostika a liečba gynekologických ochorení u pacientiek  napr. gynekologické zápalové ochorenia, náhle gynekologické príhody.

Diagnostika a liečba sterility -  aj v spolupráci s centrami reprodukčnej medicíny.

nahaldMG1_4732.jpg

Neonatológia je v našej nemocnici súčasťou pediatrického oddelenia, má 2 úseky, úsek fyziologických novorodencov a Jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

Úsek fyziologických novorodencov má 15 lôžok. O novorodencov sa tu stará tím skúsených pracovníkov pod vedením MUDr. T. Tóbiásovej, lekárky so špecializáciou v odbore neonatológia.  Kolektív oddelenia sa stará o novorodencov od pôrodu až po ich prepustenie z oddelenia.

Ak tomu nebráni zdravotný stav matky alebo novorodenca, je novorodenec hneď po pôrode uložený na  brucho matky metódou koža na kožu a ponechá sa tam až do prvého prisatia k prsníku. Potom sa novorodenec ošetrí, zváži a zmeria a je ďalšie dve hodiny v postieľke pri matke. Po dvoch hodinách sú matka a dieťa prevezené na oddelenie šestonedelia, kde pracujeme v systéme rooming-in.

Výhody rooming-in systému:

 • bábätká sú podstatne pokojnejšie keď počujú matkin  hlas a cítia jej blízkosť
 • mamička  oddychuje pri pohľade na svoje spokojné bábätko bez stresu z odlúčenia
 • mamičky majú menej problémov s dojčením, sú v neustálom kontakte so svojim dieťatkom a reagujú na jeho potreby
 • rooming-in systém je užitočný najmä pre prvorodičky, ktoré si starostlivosť o bábätko osvoja hneď od začiatku, skôr sa naučia identifikovať jeho potreby
 • blízky telesný kontakt  matky s dieťaťom pozitívne ovplyvňuje jeho ďalší psychický a telesný vývoj

Zvláštnu starostlivosť  venujeme dojčeniu a vytváraniu podmienok, aby dieťa a matka boli stále spolu, na základe čoho sme v roku 2003   získali štatút „Baby friendly hospital“ – „ Nemocnica priateľská deťom“.

Úsek JRSN- Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov má 10 lôžok. Poskytuje zdravotnú starostlivosť novorodencom, ktorí sa narodili predčasne, alebo so zdravotnými problémami.

Skúsený tím lekárov – neonatológov pod vedením MUDr. D. Dragijskej a sestier, špecialistiek v odbore neonatológia, poskytuje starostlivosť deťom, narodeným už od 29 g.t.  na čo je oddelenie vybavené špecializovanými medicínskymi prístrojmi. Novorodencom je poskytnutá aj potrebná odborná lekárska starostlivosť špecialistami v odbore detská kardiológia, detská neurológia, detská nefrológia, detská oftalmológia a rehabilitácia skúsenou detskou fyzioterapeutkou.

Deti  po prepustení z oddelenia ostávajú v sledovaní MUDr. H. Sedláčkovej v ambulancii pre rizikových novorodencov do veku  3-6 rokov podľa ich psychomotorického vývoja.

V prípade potreby zabezpečujeme transportnú službu pre respiračne stabilné deti.

Na oboch úsekoch sú deťom počas pobytu v nemocnici realizované potrebné skríningové vyšetrenia /sluchový, očný skríning, skríning kritických vrodených chýb srdca,  odber krvi z pätičky na vrodené metabolické ochorenia a USG vyšetrenie mozgu a obličiek/.

Od roku 2006 sme centrom na imunoprofylaxiu Synagisom u najrizikovejších detí ako prevencia  vírusového ochorenia dýchacích ciest RSV.

Prístrojové vybavenie:Pre poskytnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je oddelenie vybavené špecializovanými medicínskymi prístrojmi, napr.  inkubátory, prístroje na podpornú a umelú pľúcnu ventiláciu, monitory dychu a vitálnych funkcií pre  novorodencov, prístroje na fototerapiu, USG, RTG  a iné.

nahaldMG1_4601.jpg

Našou snahou je, aby ste sa na našom oddelení počas hospitalizácie cítili čo najpríjemnejšie. K dispozícii máme pre Vás izby s vysokým štandardom, s kompletne vybudovaným rooming-in systémom.

Pacientkam na oddelení ponúkame:

 • klasické dvoj –trojposteľové izby, útulne zariadené, aby mamičkám poskytovali pohodlie. Vybavenie izieb pozostáva zo sprchovacieho kúta, prebaľovacieho pultu, nočnej lampy, ohrievača.
 • nadštandardné jednoposteľové izby s možnosťou návštev na izbe a kompletným vybavením /posteľ, postieľka pre bábätko s monitorom dychu, nočný  stolík, servírovací  stolík, stolička, kreslo,  skrine na osobné veci, televízor, chladnička, varná kanvica, vešiaková stena, samostatná sprcha a WC/

V prípade  záujmu  o nadštandardnú  izbu je  potrebné svoju požiadavku oznámiť personálu pôrodnice, ktorý Vám poskytne podrobné informácie  o ďalších postupoch /platbe a pod./.

Všeobecné informácie

 • Príjem pacientky na pôrodnici realizuje pôrodná asistentka, ktorá o príjme informuje lekára. Po vstupnom lekárskom vyšetrení je pacientka oboznámená s postupom pri pôrode vzhľadom na výsledok vyšetrenia.
 • K základnej príprave pred pôrodom patrí klystír a čiastočne oholenie vonkajších rodidiel. Samozrejme rešpektujeme prianie rodičiek a tieto činnosti nemusia byť realizované.
 • Pôrod prebieha v samostatných pôrodných boxoch so zabezpečením intímnosti.
 • Pre ľahšie zvládnutie 1.doby pôrodnej ponúkame relaxačné prvky ako fit loptu, muzikoterapiu, teplú sprchu a prítomnosť otca alebo blízkej osoby. Lieky na utlmenie bolesti sú naordinované len po doporučení lekára.
 • Štandardným výkonom pri pôrode nie je nástrih hrádze, všetko však záleží od priebehu pôrodu.
 • Po porodení /vybratí dieťatka Vám bude priložené na Vaše telo. Po jeho ošetrení a zhodnotení zdravotného stavu aj priložené k prsníku.
 • Po pôrode budete 2 hodiny sledovaná v pôrodnom boxe. Po uvedenej dobe budete prevezená na lôžkové oddelenie “šestonedelia“.
 • Telefonické informácie o Vašom zdravotnom stave, pôrode a o Vašom dieťati nesmú byť v záujme ochrany Vašich osobných údajov poskytované. Táto služba  je možná iba s Vašim písomným súhlasom, kde uvediete koho môžeme informovať.

Ukončenie pobytu v nemocnici
O ukončení hospitalizácie Vás a Vášho dieťatka budete vopred informovaná ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.

Pri prepustení  Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe sledovania vývoja dieťatka, prip. liečby. Zároveň Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“ a „Sesterskú prepúšťaciu správu“, ktoré ste povinná po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi svojho dieťatka najneskôr do troch dní.

Poprosíme Vás o spätnú väzbu

Vážená mamička,
snahou nášho zdravotného personálu je zabezpečiť Vašu maximálnu spokojnosť počas hospitalizácie v našej nemocnici. Poprosíme Vás o vyjadrenie Vášho názoru, podnetov a návrhov na zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti v „Dotazníku spokojnosti“, ktorý po vyplnení poprosím vložte do schránky umiestnenej na spoločnej chodbe Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

Ďakujeme Vám!

nahaldMG1_4775.jpg

Všetko čo potrebujete vedieť o zdravotnej starostlivosti, príprave či návštevách.

Čo si vziať so sebou do pôrodnice

Osobné veci pre mamičku:

Potrebné:

 • toaletné potreby /mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, papierové vreckovky/
 • hygienické pôrodnícke vložky /sú k dispozícii aj v nemocnici/
 • vložky do podprsenky
 • uteráky, osušky
 • materská podprsenka
 • jednorázové nohavičky
 • župan, ponožky, pyžamo s rozopínaním vpredu pre ľahšie dojčenie
 • prezuvky /vhodné sú umývateľné/
 • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

Podľa uváženia:

 • masť na prsné bradavky
 • odsávačku mlieka
 • pôrodnícky gél
 • mobil + nabíjačka, fotoaparát, kamera, písacie potreby, CD k pôrodu
 • tekutiny

Veci pre Vaše bábätko:

 • jednorázové plienky
 • vlhčené utierky

Osobné veci pre Vaše bábätko na prevoz domov si nechajte priniesť až v deň prepustenia:

 • zavinovačka, v zime fusak
 • dupačky, košieľku v zime aj kombinézu/overal
 • čiapočku podľa ročného obdobia, v zime rukavičky
 • jednorazovú plienku

Čo si nevziať  do pôrodnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

Ak by ste mali pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte pôrodnú asistentku, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Potrebné doklady:

 • tehotenský preukaz
 • občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • kópia sobášneho listu, ak ste slobodná rodného listu
 • dohoda o určení otcovstva a priezviska u  dieťaťa po pôrode (u slobodných, alebo  rozvedených matiek)
 • kontakt na pediatra