Moja pôrodnica Rimavská Sobota

Pôrodný plán Pôrodný plán
Wifi WIFI
Ubytovanie rodičov predčasne narodených detí Ubytovanie rodičov predčasne narodených detí
Baby friendly hospital Baby friendly hospital
Otec pri pôrode Otec pri pôrode
50% zľava na VIP izbe Dôvera 50% zľava na VIP izbe Dôvera

Služby

Pôrodníctvo

V rámci pôrodníctva poskytujeme pacientkam komplexnú predpôrodnú prípravu, odvedenie samotného pôrodu a popôrodnú starostlivosť. Budúce mamičky majú možnosť odkonzultovania a naplánovania podrobných detailov pôrodu a ich zaznamenania v rámci Pôrodného plánu v spolupráci s pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou.

Gynekológia

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientkam s gynekologickými ochoreniami v rozsahu ústavnej hospitalizácie alebo jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Realizujeme širokú škálu gynekologických operačných výkonov, hospitalizujeme pacientky s komplikáciami v tehotnosti ako aj pacientky s prítomnými rizikovými faktormi gravidity.

nahaldMG1_4820.jpg

Neonatológia

Neonatológia je v našej nemocnici súčasťou pediatrického oddelenia, má 2 úseky, úsek fyziologických novorodencov a Jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

nahaldMG1_4732.jpg

Pobyt na oddelení

Našou snahou je, aby ste sa na našom oddelení počas hospitalizácie cítili čo najpríjemnejšie. K dispozícii máme pre Vás izby s vysokým štandardom, s kompletne vybudovaným rooming-in systémom.

nahaldMG1_4601.jpg

Praktické informácie

Všetko čo potrebujete vedieť o zdravotnej starostlivosti, príprave či návštevách.

nahaldMG1_4775.jpg

Náš tím špecialistov

MUDr. Ondrej Balco

MUDr. Ondrej Balco

Pôsobí ako primár  Gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia v Rimavskej Sobote od januára 2008. Toho času zastáva funkciu hlavného lekára Svetu Zdravia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Viac
MUDr. Zuzana Tompošová

MUDr. Zuzana Tompošová

Pôsobí na pozícii zástupcu primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Rimavskej Sobote od r.2000.

Viac
MUDr. Jana Hrablayová

MUDr. Jana Hrablayová

Je primárkou pediatrického oddelenia, pod ktoré patrí úsek fyziologických novorodencov a JRSN od roku 2004. V nemocnici na pediatrickom oddelení pracuje od r.1988, kedy ukončila Pediatrickú fakultu UK v Bratislave.

Viac
MUDr. Danka Dragijská

MUDr. Danka Dragijská

Pracuje na Detskom oddelení v Rimavskej Soboty od ukončenia LF UPJŠ v Košiciach v r.1986. Od roku 1988 pracuje na úseku neonatológie a súčastne sa venuje ultrasonografickým vyšetreniam novorodencov.

Viac
MUDr. Miloš Tybor

MUDr. Miloš Tybor

Pracuje na gynekologicko – pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 1998, kedy ukončil štúdium na LF UK v Bratislave a následne získal atestáciu I.a II.stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

Viac
MUDr. Augustín Nagy

MUDr. Augustín Nagy

Pracuje na gynekologicko – pôrodníckom oddelení Rimavskej Sobote od roku 1988, kedy ukončil štúdium na JLF UK v Martine a následne získal atestáciu I.a II.stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo.

Viac
MUDr. Eva Pálová, PhD.

MUDr. Eva Pálová, PhD.

Pracuje na gynekologicko – pôrodníckom oddelení od roku 2014. Po ukončení lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v odbore všeobecné lekárstvo nastúpila pracovať na I. gynekologicko – pôrodnícku kliniku LFUK a UN v Bratislave.

Viac
MUDr. Bohuš Verdík

MUDr. Bohuš Verdík

pracuje na gynekologicko – pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 1994. Ukončil štúdium na JLF UK v Martine v roku 1993 a následne získal atestáciu I. a II.stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo.

MUDr. Mária Raffáčová

MUDr. Mária Raffáčová

Pracuje na gynekologicko - pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 2015. Ukončila štúdium na UPJŠ v Košiciach v r. 2010,  je v príprave na atestačnú skúšku z gynekológie a pôrodníctva.

Viac
MUDr. Vladimír Knapp

MUDr. Vladimír Knapp

pracuje na gynekologicko - pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 2006. Ukončil štúdium na JLF UK v Martine v r. 1986 a následne získal atestáciu I.a II.stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo.

Viac
Mgr. Alena Juricová

Mgr. Alena Juricová

Pracuje ako vedúca sestra na pediatrickom oddelení. Do nemocnice na detské oddelenie nastúpila v r. 1982, kde získala prax aj na novorodeneckom, nedonoseneckom oddelení aj v ambulantnej sfére. Má ukončené špecializačné štúdium v Bratislave v odbore pediatria.

Bc. Adriana Kováčová

Bc. Adriana Kováčová

Je vedúca pôrodná asistentka, na gynekologicko – pôrodníckom oddelení pracuje od r. 1987. Koordinuje činnosť pôrodných asistentiek a pomocného personálu. Má ukončené vysokoškolské  vzdelanie I. stupňa v odbore pôrodná asistencia.

Edita Báboľová

Edita Báboľová

Je neonatologická sestra, manažérka dennej zmeny pre JRSN úsek a úsek fyziologických novorodencov. V nemocnici pracuje od r.1978, kde nastúpila na detské oddelenie a neskôr prešla pracovať na  nedonosenecké oddelenie.  Má ukončené špecializačné štúdium v Bratislave v intenzívnej starostlivosti o novorodencov.

Erika Demkovičová

Erika Demkovičová

Pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote ako manažérka dennej zmeny. Je diplomovaná pôrodná asistentka so špecializáciou a certifikovaná lektorka psychofyzickej prípravy na pôrod. Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote pracuje ako pôrodná asistentka od r. 1988.

Poďakovania

Dohodnite si stretnutie

Naplánujte si u nás pôrod do najmenších detailov.

Captcha obrázok

+421 905 355 759

Návštevné hodiny

Pondelok 13:00 - 16:00
Utorok 13:00 - 16:00
Streda 13:00 - 16:00
Štvrtok 13:00 - 16:00
Piatok 13:00 - 16:00
Sobota 13:00 - 16:00
Nedeľa 13:00 - 16:00
Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota

Svet zdravia, a. s.

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota   


  • Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie sa nachádza v pavilóne A, na 1. a 2. poschodí.
  • Úsek fyziologických novorodencov sa nachádza v pavilóne A na 2.poschodí.
  • Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov sa nachádza v pavilóne A na 3.poschodí.


E-mailová adresa: porodnyplan.rs@svetzdravia.com

Tel: +421 905 355 759


Primár GPO
+421 47 56 12 526
Vedúca sestra GPO
+421 47 56 12 513
Vyšetrovňa - gynekológia
+421 47 56 12 529
Primárka pediatrického oddelenia
+421 47 56 12 563
Vedúca sestra pediatrického oddelenia
+421 47 56 12 558
Úsek fyziologických novorodencov
+421 47 56 12 521
Úsek patologických novorodencov
+421 47 56 12 508