Moja pôrodnica Rimavská Sobota

Pôrodný plán Pôrodný plán
Predpôrodná príprava Predpôrodná príprava
Wifi WIFI
Odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka Odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka
Ubytovanie rodičov predčasne narodených detí Ubytovanie rodičov predčasne narodených detí
Baby friendly hospital Baby friendly hospital
Otec pri pôrode Otec pri pôrode
50% zľava na VIP izbe Dôvera 50% zľava na VIP izbe Dôvera

Služby

Predpôrodná príprava

Milé mamičky,

gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota poskytuje v rámci starostlivosti o budúce mamičky aj služby v oblasti psychofyzickej prípravy na pôrod. Pomôžeme Vám pripraviť sa na nádherný okamih príchodu Vášho bábätka pod vedením odborného personálu oddelenia.

Pôrodníctvo

V rámci pôrodníctva poskytujeme pacientkam komplexnú predpôrodnú prípravu, odvedenie samotného pôrodu a popôrodnú starostlivosť. Budúce mamičky majú možnosť odkonzultovania a naplánovania podrobných detailov pôrodu a ich zaznamenania v rámci Pôrodného plánu v spolupráci s pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou.

Gynekológia

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientkam s gynekologickými ochoreniami v rozsahu ústavnej hospitalizácie alebo jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Realizujeme širokú škálu gynekologických operačných výkonov, hospitalizujeme pacientky s komplikáciami v tehotnosti ako aj pacientky s prítomnými rizikovými faktormi gravidity.

nahaldMG1_4820.jpg

Neonatológia

Neonatológia je v našej nemocnici súčasťou pediatrického oddelenia, má 2 úseky, úsek fyziologických novorodencov a Jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

nahaldMG1_4732.jpg

Pobyt na oddelení

Našou snahou je, aby ste sa na našom oddelení počas hospitalizácie cítili čo najpríjemnejšie. K dispozícii máme pre Vás izby s vysokým štandardom, s kompletne vybudovaným rooming-in systémom.

nahaldMG1_4601.jpg

Praktické informácie

Všetko čo potrebujete vedieť o zdravotnej starostlivosti, príprave či návštevách.

nahaldMG1_4775.jpg

Náš tím špecialistov

MUDr. Ondrej Balco

MUDr. Ondrej Balco

Pôsobí ako primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Rimavskej Sobote od januára 2008.

Viac
MUDr. Zuzana Tompošová

MUDr. Zuzana Tompošová

Pôsobí na pozícii zástupcu primára Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Rimavskej Sobote od r. 2000.

Viac
MUDr. Jana Hrablayová

MUDr. Jana Hrablayová

Je primárkou pediatrického oddelenia, pod ktoré patrí úsek fyziologických novorodencov a JRSN od roku 2004.

Viac
MUDr. Danka Dragijská

MUDr. Danka Dragijská

Pracuje na Detskom oddelení v Rimavskej Sobote od ukončenia LF UPJŠ v Košiciach v r.1986.

Viac
MUDr. Miloš Tybor

MUDr. Miloš Tybor

Pracuje na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 1998, kedy ukončil štúdium na LF UK v Bratislave.

Viac
MUDr. Augustín Nagy

MUDr. Augustín Nagy

Pracuje na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 1988, kedy ukončil štúdium na JLF UK v Martine.

Viac
MUDr. Eva Pálová, PhD.

MUDr. Eva Pálová, PhD.

Pracuje na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení od roku 2014. Vyštudovala Lekársku fakultu Karlovej Univerzity, odbor všeobecné lekárstvo.

Viac
MUDr. Bohuš Verdík

MUDr. Bohuš Verdík

Od roku 1994 pôsobí na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote. Štúdium na JLF UK v Martine ukončil  v roku 1993.

Viac
MUDr. Mária Raffáčová

MUDr. Mária Raffáčová

Pracuje na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 2015. Vysokoškolské štúdium na UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 2010. 

Viac
MUDr. Vladimír Knapp

MUDr. Vladimír Knapp

Pôsobí na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote od roku 2006. V roku 1986 ukončil štúdium na JLF UK v Martine.

Viac
Mgr. Jana Kuráková

Mgr. Jana Kuráková

Pôsobí ako vedúca sestra na pediatrickom oddelení. Do nemocnice na pediatrické oddelenie nastúpila v roku 1992.

Viac
Bc. Adriana Kováčová

Bc. Adriana Kováčová

Pôsobí ako vedúca pôrodná asistentka na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení kde nastúpila v roku 1987.

Viac
Edita Báboľová

Edita Báboľová

Je neonatologická sestra a manažérka dennej zmeny pre JRSN úsek a úsek fyziologických novorodencov.

Viac
Erika Demkovičová

Erika Demkovičová

Pracuje na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rimavskej Sobote ako manažérka dennej zmeny.

Viac

Poďakovania

Dohodnite si stretnutie

Naplánujte si u nás pôrod do najmenších detailov.

Captcha obrázok

+421 905 355 759

Návštevné hodiny

Pondelok 13:00 - 16:00
Utorok 13:00 - 16:00
Streda 13:00 - 16:00
Štvrtok 13:00 - 16:00
Piatok 13:00 - 16:00
Sobota 13:00 - 16:00
Nedeľa 13:00 - 16:00
Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota

Svet zdravia, a. s.

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota   


  • Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie sa nachádza v pavilóne A, na 1. a 2. poschodí.
  • Úsek fyziologických novorodencov sa nachádza v pavilóne A na 2.poschodí.
  • Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov sa nachádza v pavilóne A na 3.poschodí.


E-mailová adresa: porodnyplan.rs@svetzdravia.com

Tel: +421 905 355 759


Primár GPO
+421 47 56 12 526
Vedúca sestra GPO
+421 47 56 12 513
Vyšetrovňa - gynekológia
+421 47 56 12 529
Primárka pediatrického oddelenia
+421 47 56 12 563
Vedúca sestra pediatrického oddelenia
+421 47 56 12 558
Úsek fyziologických novorodencov
+421 47 56 12 521
Úsek patologických novorodencov
+421 47 56 12 508