Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kontakt

Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota         

IČO: 35 960 884

DIČ: 2022081721

IČ DPH: SK7020000669


Telefónne číslo: +421 (0) 47 561 21 12

Asistentka riaditeľa
Mgr. Henrieta Lesková
tel.: +421 (0) 902 902 410
e-mail: henrieta.leskova@svetzdravia.com

Vedúci technicko - hospodárskych činností
Ing. Ladislav Fonó
tel.: +421 (0) 911 676 352
e-mail: ladislav.fono@svetzdravia.com

Priamy kontakt na oddelenia