Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ako rýchlo identifikovať cievnu mozgovú príhodu

Rýchla identifikácia príznakov cievnej mozgovej príhody tzv. porážky, mŕtvice je veľmi dôležitá z hľadiska ďalšej kvality života pacienta resp. jeho prežitia.

U pacienta, u ktorého dôjde k upchatiu cievy v mozgu, sú prejavy ľahko identifikovateľné pomocou návodu FAST. Preveríme:

  • FACE - tvár - vyzveme pacienta, aby vyceril zuby a sledujeme pokles ústneho kútika
  • ARM - horné končatiny - sledujeme pri vystretí obidvoch rúk pokles jednej strany
  • SPEECH - reč - zistíme schopnosť vysloviť zrozumiteľne jednoduchú vetu
  • TIME - čas - rýchlo beží...

Ak uvedené príznaky u pacienta identifikujeme jednotlivo alebo v kombinácii je potrebné čo najskôr zavolať rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112, ktorá po diagnostike pacienta vie urgentne zabezpečiť podanie účinnej liečby trombolýzy. Táto liečba pri aplikácii do 4,5 hodiny od vzniku ochorenia dokáže upchatie cievy rozpustiť, zachrániť postihnuté bunky a následky ochorenia minimalizovať.

Po uvedenom čase nie je možná jej aplikácia, nakoľko nie je účinná a mala by negatívny dopad na zdravie pacienta. V takom prípade je aplikovaná iná forma liečby, symptomatická. Pacienti už ale v tomto prípade ostávajú invalidní, postihnutí a závislí od svojej rodiny, čo je neporovnateľný stav, ktorý možno dosiahnuť po včasnej aplikácii trombolýzy.

Viac informácií môžete získať z reportáže s MUDr. Erikou Zacharovou, neurológ Nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota.