Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

SVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK

Počas Svetového dňa hygieny rúk 5.5.2017 sme postavili stánok nemocnice na jarmoku v Rimavskej Sobote.

Naša nemocničná epidemiologička edukovala občanov o správnej dezinfekcii rúk, ktorá je nevyhnutnou prevenciou pred získaním rôznych druhov ochorení. Keďže táto téma nie je aktuálna len pre nás zdravotníckych pracovníkov, ale je súčasťou každodenného života, zaradili sme ju medzi služby, ktoré každoročne záujemcom v stánku ponúkame. Tlak, saturáciu a hladinu cukru v krvi si prišlo zmerať vyše 200 ľudí. Našli sa aj takí, ktorí tradične navštevujú náš stánok a doniesli si zbierku kartičiek s nameranými hodnotami z predchádzajúcich rokov.