Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Poslanci BBSK už tento pondelok môžu rozhodnúť o ďalšom napredovaní nemocnice v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom

Svet zdravia je pripravený dobudovať rozostavané nemocničné pavilóny v oboch nemocniciach.

Rimavská Sobota a Žiar nad Hronom, 2. júna 2016

Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia od samotného prevzatia nemocníc v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom v apríli 2014 rieši budúcnosť rozostavaných a dlhodobo chátrajúcich nemocničných pavilónov v oboch mestách. Na základe interných analýz je Svet zdravia pripravený obidve nemocničné stavby dobudovať a vytvoriť v nich podmienky na poskytovanie novej úrovne zdravotnej starostlivosti pre takmer 150-tisíc obyvateľov. Nevyhnutným predpokladom na realizáciu tejto súkromnej investície je dohoda s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý je vlastníkom nehnuteľného majetku (budov) týchto nemocníc a následné schválenie zo strany akcionára Sveta zdravia. Na základe poslaneckého návrhu MUDr. Petra Juhásza (RS) a MUDr. Ladislava Kukolíka (ŽnH) budú poslanci BBSK na zasadnutí zastupiteľstva v pondelok 6. júna 2016 rokovať o ponuke Sveta zdravia na odkúpenie oboch nedostavaných pavilónov B. Pozitívne rozhodnutie zastupiteľstva BBSK by výrazne pomohlo priblížiť obe nemocnice k investíciám v hodnote takmer 13 miliónov eur. S týmto návrhom sa plne stotožňuje aj vyše 930 zamestnancov rimavskosobotskej a žiarskej nemocnice.

„Na základe nezávislého znaleckého posudku sme pripravení ponúknuť za nedostavaný nemocničný pavilón B v Rimavskej Sobote sumu 573 108 eur a za nedostavaný nemocničný pavilón B v Žiari nad Hronom sumu 464 409 eur. Táto ponuka zohľadňuje veľmi zlý fyzický a technický stav oboch budov, ktoré potrebujú byť vnútorne kompletne prerobené. Ak poslanci BBSK v pondelok schvália našu ponuku, do dostavby pavilónu B v Rimavskej Sobote plánujeme investovať z vlastných zdrojov 7 miliónov eur a do pavilónu B v Žiari nad Hronom vyše 5,7 miliónov eur. Vďaka týmto investíciám budeme schopní posunúť zdravotnú starostlivosť na úplne novú úroveň v oblasti kvality, bezpečnosti a komfortu pre pacientov. Považujem to za obrovskú príležitosť pre obidva regióny. Verím, že nás v tomto úsilí krajskí poslanci podporia,“ vysvetlil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s.

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom – nový nemocničný pavilón

 • Nový urgentný príjem s oddelením multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) a s rádiologickým oddelením na jednom poschodí;
 • 3 nové operačné sály;
 • pôrodnica novej generácie (pôrodné sály sú nahradené komfortnými pôrodnými izbami),
 • oddelenie matka a dieťa – pediatrické lôžka s možným rodičovským sprievodom;
 • nové moderné priestory na všetky súčasné lôžkové oddelenia;
 • flexibilný koncept plávajúcich lôžok na oddeleniach;
 • vysoký štandard izieb s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Počet lôžok by sa mal znížiť zo súčasných 5 – 6 na 2 až maximálne 3.

2016-06-02-SZ-RS-Vyhlasenie nemocnice ZH k pavilonu B (1 of 1).jpg Zľava: Eva Páleníková, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom, MUDr. Róbert Hill, medicínsky riaditeľ Svet zdravia, MUDr. Ladislav Kukolík, primár oddelenia OAIM a poslanec BBSK.


Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota – nový nemocničný pavilón

 • Nový urgentný príjem s oddelením multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) a s rádiologickým oddelením v tesnej blízkosti;
 • 3 nové operačné sály;
 • nové priestory na chirurgický a neurologicko-internistický klaster;
 • nové priestory na ambulancie a na jednodňovú zdravotnú starostlivosť;
 • nové priestory na rehabilitačné oddelenie;
 • flexibilný koncept plávajúcich lôžok na oddeleniach;
 • vysoký štandard izieb s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Počet lôžok na izbe by sa mal znížiť na 2 až maximálne 3;
 • zväčšenie kapacity chronických lôžok;
 • ukončenie využívania starej budovy terajšieho chirurgického pavilónu.

2016-06-02-SZ-RS-Vyhlasenie nemocnice RS k pavilonu B (1 of 1).jpg Zľava: MUDr. Róbert Hill, medicínsky riaditeľ Svet zdravia, Ivan Mokrý, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota, MUDr. Peter Juhász, primár chirurgického oddelenia a poslanec BBSK.