Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Nové kardiocentrum v Rimavskej Sobote začalo s implantáciami kardiostimulátorov

 Rimavská Sobota 20. mája 2016

6. mája 2016 spustila nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota nové kardiocentrum(pracovisko intervenčnej arytmológie), ktoré sa zameriava najmä na implantovanie kardiostimulátorov. Centrum ďalej realizuje základné elektrofyziologické vyšetrenia, základné katetrové ablácie, základné 3D elektroanatomické mapovanie arytmií a diferenciálnu diagnostiku synkopy. Kardiologickým pacientom s implantovaným kardiostimulátorom zároveň poskytuje pravidelnú starostlivosť.

Odbornými garantmi sú MUDr. Adrián Bystriansky a MUDr. Martin Škamla z oddelenia arytmií zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.

2016-05.20-SZ-RS-Nove kardiocentrum-implantacia kardiostimulatora.jpg

„V širšom regióne Rimavskej Soboty a Lučenca doteraz neexistovalo pracovisko, ktoré by vykonávalo implantáciu kardiostimulátorov. Keďže počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami je tu relatívne vysoký, som rád, že sa nám podarilo zaviesť tento typ operačného výkonu a tým pacientom skrátiť čakacie lehoty a vzdialenosť. V súčasnosti realizujeme operačné zákroky každý piatok. Bez ústretovej spolupráce so Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb by nebolo možné toto pracovisko otvoriť a preto patrí naša veľká vďaka jeho vedeniu ako aj samotnému lekárskemu tímu, ktorý k nám dochádza,“ vysvetlil Ivan Mokrý, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota.

Prvou úspešne zoperovanou pacientkou nového kardiocentra bola osemdesiatdva ročná Júlia Hanicová z Rimavskej Soboty, ktorej bol kardiostimulátor implantovaný 6. mája 2016.

2016-05.20-SZ-RS-Nove kardiocentrum-1pacientka-Julia Hanicova.jpg

„Som šťastná, že operácia dopadla dobre a že moje nové srdiečko zatiaľ spoľahlivo funguje. Dlhšie som tento zákrok odkladala, ale nastala tá možnosť v mojej Rimavskej Sobote, už som neváhala. Pre starších ľudí je veľkou výhodou, ak majú kvalitnú zdravotnú starostlivosť po ruke. Ďakujem celému operačnému tímu za skvelý výkon a milý prístup,“ doplnila Júlia Hanicová.   

2016-05.20-SZ-RS-Nove kardiocentrum-MUDr Adrián Bystriansky.jpg